Zastosowania technologii PEA w proteogenomice (szerokie panele markerów białkowych)
Spotkanie ma na celu przybliżenie Państwu portfolio szwedzkiej firmy OLINK Proteomics. Bez wątpienia proteogenomika stanowi obecnie istotny element badań klinicznych, wnosi coraz większy wkład do terapii onkologicznych i do badań nad rozwojem nowych leków. W tę tematykę wpisują się wykorzystujące technologię PEA multipleksowe panele markerów białkowych firmy OLINK, które z powodzeniem mogą być wykorzystywane w zaawansowanych badaniach multiomicznych z wykorzystaniem platform NovaSeq 6000 i NextSeq. Spotkanie w języku angielskim poprowadzili: Marijana Rucevic, Scientific Director, Immuno-Oncology (Olink Proteomics) Paweł Gardzielewski, Business Development Manager (Olink Proteomics)
Illumina DNA Prep with Enrichment – szlak preparatyczny
Analityk Genetyka zaprasza na kolejny webinar poświęcony szlakowi preparatycznemu Illumina DNA Prep with Enrichment, podczas którego omówione zostaną krytyczne punkty protokołu oraz jego kluczowe etapy. Przedstawimy praktyczne porady jak przeprowadzić procedurę, aby zminimalizować ryzyko błędu.
AmpliSeq DNA/RNA panel workflow details.
Praktyczna analiza szlaku AmpliSeq. Omówienie krytycznych punktów protokołu i jego kluczowych etapów. Praktyczne porady jak przeprowadzić procedurę, aby zminimalizować ryzyko błędu.
How Genome Sequencing is Transforming Healthcare - A Powerful Diagnostic Approach for Undiagnosed Rare Genetic Diseases.
Syntetyczne podejście do zagadnienia sekwencjonowania całogenomowego w praktyce klinicznej. Prelegenci przedstawią doświadczenia krajów europejskich, które zastosowały ten model diagnostyki. Webinar będzie dobrą okazją do zadania pytań osobom, które śledziły ten proces na bieżąco.