Dzień Aplikacyjny odbędzie się na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. W nawiązaniu do tematyki warsztatów spojrzymy na NGS z innej perspektywy. Znacznie więcej czasu poświęcimy tematyce badań środowiskowych, metabarkodingowi danych, dotkniemy zagadnień taksonomicznych, mikrobiomu i metagenomiki. Nie zabraknie bloku dotyczącego zastosowań klinicznych NGS.

Oprócz mikrobiologii klinicznej planujemy poruszyć również tematykę immunologii. Naszymi wykładowcami będą pracownicy Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Instytutu Botaniki PAN w Krakowie, Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej we Wrocławiu, Laboratorium Badawczo-Rozwojowego Sanprobi oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Budynek D (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)
przy ulicy Pomorskiej 141/143, wejście od ulicy Jana Matejki

Dzień Aplikacyjny

17.04.2024

9:30-15:00

Rejestracja zakończona
agenda
09:00-9:50
Rejestracja i kawa "na start"
9:50-10:00
Wprowadzenie
Marta Dyjak, dr, Kierownik Działu FAS Analityk Genetyka
Juliusz Unrug, dr, Kierownik Działu Marketing / Market Access Analityk Genetyka
10:00-10:20
Michał Seweryn, dr, Centrum Analiz, Modelowania i Nauk Obliczeniowych, Pracownia Biobank, Uniwersytet Łódzki
https://www.uni.lodz.pl/pracownicy/michal-seweryn
Metody uczenia maszynowego w analizie danych NGS
10:20-10:40
Michał Grabowski, prof. dr hab., Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii Uniwersytet Łódzki
https://www.uni.lodz.pl/pracownicy/michal-grabowski
U progu trzeciej dekady (meta)barkodingu DNA: od idei #do praktyki
10:40-11:00
Michał Ronikier, dr hab., Grupa Bioróżnorodności i Ewolucji, Instytut Botaniki PAN, Kraków
https://www.botany.pl/index.php/pl/institute-pl/people-pl/research-staff-pl/582-michal-ronikier-pl
Dno i dwa metry mułu? O wykorzystaniu DNA w rekonstrukcji historycznych zmian środowiska
11:00-11:20
Zuzanna Nowak, Zespół Genomiki i Ewolucji Eksperymentalnej Uniwersytet Jagielloński
https://molecol.eko.uj.edu.pl/zespol
Inversion rich genomes in bark beetles
11:20-11:50
Przerwa kawowa
11:50-12:10
Błażej Marciniak, mgr inż., Pracownia Biobank, Uniwersytet Łódzki
https://www.uni.lodz.pl/pracownicy/blazej-marciniak
Węzeł Krajowy Europejskiego Archiwum Genomów
12:10-12:30
Anna Wierzbicka-Woś, dr, Kierownik Laboratorium Badawczo-Rozwojowego Sanprobi, Szczecin
https://sanprobi.pl/laboratorium/dr-n-biol-anna-wierzbicka-wos/
Zastosowanie sekwencjonowania NGS w badaniu mikrobiomów
12:30-12:50
Alina Minias, dr, Pracownia Genetyki i Fizjologii Mycobacterium, Instytut Biologii Medycznej PAN, Łódź
https://ibmpan.pl/pl/struktura/pracownie-i-laboratoria/pracownia-genetyki-i-fizjologii-mycobacterium/zespol/
NGS w diagnostyce i epidemiologii gruźlicy
12:50-13:50
Lunch
13:50-14:10
Katarzyna Balon, mgr, Laboratorium Genomiki i Bioinformatyki Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław
https://hirszfeld.pl/struktura/laboratoria/laboratorium-genomiki-i-bioinformatyki/
Wykorzystanie technik wysokoprzepustowego sekwencjonowania do identyfikacji potencjalnych off-targetów podczas użycia edytorów par zasad
14:10-14:30
Katarzyna Bąbol-Pokora, dr n. med., Pracownia Immunopatologii i Genetyki, Medyczne Laboratorium Onkologii i Hematologii Dziecięcej Oncolab im. WOŚP, CSK UM w Łodzi
https://pediatria.umed.pl/pracownia-immunopatologii-i-genetyki/
WES kontra panel, czyli w poszukiwaniu optymalnego narzędzia do diagnostyki wrodzonych błędów odporności
14:30-14:50
Lena Rutkowska, mgr, Zakład Genetyki Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki
https://www.researchgate.net/profile/Lena-Rutkowska
Analiza podłoża genetycznego wybranych dyslipidemii pierwotnych przy użyciu panelowego NGS z uwzględnieniem zmian liczby kopii
14:50-15:00
Podsumowanie
Marta Dyjak, dr, Kierownik Działu FAS Analityk Genetyka
Juliusz Unrug, dr, Kierownik Działu Marketing / Market Access Analityk Genetyka

pliki do pobrania