Dzień Aplikacyjny odbędzie się na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. W nawiązaniu do tematyki warsztatów spojrzymy na NGS z innej perspektywy. Znacznie więcej czasu poświęcimy tematyce badań środowiskowych, metabarkodingowi danych, dotkniemy zagadnień taksonomicznych, mikrobiomu i metagenomiki. Nie zabraknie bloku dotyczącego zastosowań klinicznych NGS.

Oprócz mikrobiologii klinicznej planujemy poruszyć również tematykę immunologii. Naszymi wykładowcami będą pracownicy Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Instytutu Botaniki PAN w Krakowie, Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej we Wrocławiu, Laboratorium Badawczo-Rozwojowego Sanprobi oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Budynek D (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)
przy ulicy Pomorskiej 141/143, wejście od ulicy Jana Matejki

17.04.2024

9:30 AM - 15:00 PM

Rejestracja zakończona