20.04.2023, 10:00 AM - 12:00 PM

Spotkanie rozpoczniemy od krótkiego materiału filmowego o roli diagnostyki genetycznej. Film powstał w ramach kampanii Genetyka Ratuje Życie. Kolejnymi punktami programu będą krótkie, 15 minutowe wystąpienia, które poprowadzą nas przez tematykę chorób rzadkich oraz diagnostyki hematologicznej. Następnie zasygnalizujemy temat metataksonomicznej analizy bioinformatycznej i przejdziemy do krótkich wystąpień podsumowujących nowości w portfolio Illumina Inc. i Hamilton Robotics.

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny. Ze względów organizacyjnych prosimy o rejestrację. Spotkanie będzie odbywać się w języku polskim.

Next Application Day is coming! This time we will start our meeting with Genetics Saves Lives campaign video dedicated for genetic diagnostics. The next steps of our program will be short, 15-minutes speeches that will guide us through the subject of rare diseases and hematology diagnostics. Those lectures will be followed by metataxonomic data processing speech and a set of talks focused on products’ updates, both Illumina Inc. and Hamilton Robotics.

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144 z późn. zm) wyrażam zgodę na otrzymywanie od Analityk Genetyka Unrug Wójtowicz Sp. k., z siedzibą w Warszawie („Administrator danych”) na podany przeze mnie adres e-mail informacji o charakterze promocyjnym i marketingowym przez Administratora danych (w tym o szkoleniach) i wydarzeniach branżowych