Szanowni Państwo,

Analityk Genetyka i Analityk zapraszają na kolejny Dzień Aplikacyjny online!

20.04.2023
10:00 AM - 12:00 PM

Spotkanie rozpoczniemy od krótkiego materiału filmowego o roli diagnostyki genetycznej. Film powstał w ramach kampanii Genetyka Ratuje Życie. Kolejnymi punktami programu będą krótkie, 15 minutowe wystąpienia, które poprowadzą nas przez tematykę chorób rzadkich oraz diagnostyki hematologicznej. Następnie zasygnalizujemy temat metataksonomicznej analizy bioinformatycznej i przejdziemy do krótkich wystąpień podsumowujących nowości w portfolio Illumina Inc. i Hamilton Robotics.

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny. Ze względów organizacyjnych prosimy o rejestrację. Spotkanie będzie odbywać się w języku polskim.

Next Application Day is coming! This time we will start our meeting with Genetics Saves Lives campaign video dedicated for genetic diagnostics. The next steps of our program will be short, 15-minutes speeches that will guide us through the subject of rare diseases and hematology diagnostics. Those lectures will be followed by metataxonomic data processing speech and a set of talks focused on products’ updates, both Illumina Inc. and Hamilton Robotics.

program spotkania

Program:

10:00-10:10
Powitanie
10:10-10:20
Diagnostyka genetyczna – film kampanii Genetyka Ratuje Życie.
10:20-10:40
dr hab. n. med. Monika Gos, prof. IMiD,
Zakład Genetyki Medycznej Instytut Matki i Dziecka Zagadnienie: choroby rzadkie.
10:40-11:00
dr n. med. Magdalena Zawada,
Zakład Diagnostyki Hematologicznej i Genetyki, Szpital Uniwersytecki w Krakowie Zastosowanie panelu TruSight Myeloid w diagnostyce białaczek oraz rozwiązań Ampliseq w diagnostyce hiperholesterolemii – doświadczenia własne Pracowni Diagnostyki Molekularnej ZDHiG w Krakowie.
11:00-11:20
dr Anna Marzec-Grządziel,
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB, Puławy Bioinformatyczna obróbka danych pochodzących z analizy metataksonomicznej.
11:20-11:40
Agnieszka Gryboś-Gajniak,
Senior Clinical Sales Specialist, Illumina This is the Genome Era™ - what’s new in Illumina portfolio?
11:40-11:55
dr. Anna Rynkowska,
Kierownik Produktu Analityk Genetyka Rola automatyzacji NGS w diagnostyce chorób rzadkich i medycynie precyzyjnej.
11:55-12:00
Podsumowanie

 

Agenda:

10:00-10:10
Introduction
10:10-10:20
Genetic Diagnostics – Genetics Saves Life campaign video
10:20-10:40
Prof. Monika Gos,
Department of Medical Genetics Institute of Mother and Child Theme: Rare Diseases; title TBD.
10:40-11:00
Dr. Magdalena Zawada, M.Sc., ,
Department of Hematological Diagnostics and Genetics, University Hospital in Krakow The Use of TruSight Myeloid Panel in The Diagnosis of Leukemia and Ampliseq Solutions in The Diagnosis of Hypercholesterolemia – Own Experience of The Molecular Diagnostics Laboratory of ZDHiG in Krakow.
11:00-11:20
Dr. Anna Marzec-Grządziel,
Institute of Soil Science and Plant Cultivation, Puławy Bioinformatics processing of data from metataxonomic analysis.
11:20-11:40
Agnieszka Gryboś-Gajniak,
Senior Clinical Sales Specialist, Illumina This is the Genome Era™ - what’s new in Illumina portfolio?
11:40-11:55
Dr. Anna Rynkowska,
Product Manager Analityk Genetyka Hamilton Robotics - products update.
11:55-12:00
Wrap-up